Klant Login

Klant Login

Accountancy

Met twee gecertificeerde accountants in huis en de verplichte aansluiting bij De Koninklijke Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants (NBA) kunnen wij als kantoor accountantsverklaringen afgeven.

Denk hierbij aan samenstelverklaringen bij de jaarrekening, subsidieverklaringen en inleenverklaringen

Door de aansluiting bij en controle door de NBA ben je gewaarborgd dat onze werkzaamheden nauwkeurig worden uitgevoerd en voldoen aan alle wettelijk gestelde eisen. Maar bovenal verdiepen wij ons in jouw onderneming en vinden het belangrijk dat je zelf de cijfers van je onderneming begrijpt, zodat je de juiste keuzes kan maken voor de toekomst van je bedrijf.

Bij iedere jaarrekening die wij afgeven zit een samenstellingsverklaring. Dit lijkt een formaliteit, maar wij zijn zeer zuinig op onze reputatie en zo’n verklaring draagt bij aan betrouwbare uitstraling richting alle lezers van jouw rapport.

Heb je ondersteuning nodig op het gebied van het opstellen van je jaarrekening en/of dossier voorbereidingen voor je controlerend accountant? Ook hier hebben wij ervaring mee en kunnen wij je helpen. Wij kunnen je (geconsolideerde) jaarrekening in het Nederlands dan wel Engels opstellen. Verder kunnen wij je ondersteunen bij het aanleveren van het balansdossier en de door de controlerend accountant opgevraagde specificaties.

De kracht van De Coop & Haegen

Persoonlijk contact

Volwaardige
sparringspartners

Cijfers in de cloud

Werkwijze

Wij begrijpen het. Als ondernemer wil je zo min mogelijk met de cijfers bezig zijn. Toch moet je financieel overzicht hebben om de juiste keuzes te kunnen maken. Door het cijferwerk verregaand te automatiseren, kunnen wij – samen met jou – focussen op wat écht belangrijk is: een gezonde toekomst voor jouw onderneming.

Want met De Coop & Haegen hebben wij een ervaren vertrouwenspersoon in huis gekregen. Terwijl wij toch zelf volledig de regie behouden. Precies zoals wij ons dat hebben voorgesteld, toen wij besloten ons bedrijf op te richten.